Προστατευτικό κάλυμμα για οθόνη/γκαζιέρας

5,00

Σε απόθεμα

Δεν κοίταξες τον αέρα στα λάστιχα σου ☹; Με στεναχωρείς και είμαι σε κρίσιμη ηλικία 👴