Καλώδιο ντίζας για ηλεκτρικό πατίνι

3,00

Το πατίνι πρέπει να είναι πάντα κοντά στον κηδεμόνα του γιατί αλλιώς… 🥷🏻 🚨